SDS plus skraber

ørtelfjernelse: SDS Plus scraperen kan være nyttig til at fjerne mørtel mellem fliser

SDS Plus scraperen kan bruges til at fjerne keramiske eller andre typer fliser fra vægge eller gulve. Den kan bryde og løsne fliserne effektivt.

Maling og belægninger: Hvis der er gamle malingslag eller andre belægninger på en overflade, kan SDS Plus scraperen bruges til at fjerne dem, hvilket gør det lettere at forberede overfladen til ny maling eller anden behandling.